Numlock automatisch altijd aan

Update

We zijn opnieuw begonnen op een echte server, je kan de geupdate versie van deze tutorial lezen op http://4squad.be/tutorials/lezen/4/Windows/Numlock_automatisch_altijd_aan. Ook alle vragen daar stellen!

Advertenties